I.v.m. de grote drukte nemen wij met ingang van 20 juni 2024 geen nieuwe patiënten meer aan!

praktijkinformatie

Ons verzorgingsgebied is: Brielle inclusief Tinte en Vierpolders, en ook Zwartewaal. Verhuist u als patiënt van ons verder weg, dan moeten we u helaas vragen een huisarts in uw nieuwe woonplaats te zoeken.

 

openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00. Als de praktijk gesloten is, hoort u aan de telefoon een bericht, waar u in dat geval voor huisartsenzorg terecht kunt.

telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 11:30 en van 13:00 tot 16:30.
Van 11:30 tot 13:00 en van 16:30 tot 17:00 zijn we alleen voor spoed en collegiaal overleg bereikbaar.

afspraken (0181) 41 21 55

Om een afspraak te maken, belt u met de praktijk. Voor een afspraak op dezelfde dag, belt u het best vóór 9:00.

  • Dokter Van Geffen is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
  • Dokter Den Ouden is aanwezig op maandag, woensdag en donderdagochtend;
  • Dokter De Kok is aanwezig op dinsdag en vrijdag.

  

spreekuur

De assistente vraagt waarvoor u een afspraak wilt maken, om de spreekuren zo goed mogelijk te kunnen indelen. Voor een enkele afspraak staat 10 minuten.

Wilt u 2 of meer zaken bespreken met uw dokter, of denkt u meer dan 10 minuten nodig te hebben, vraag dan om een dubbele afspraak.

  

huisbezoek

Als u dóór uw klachten, of doordat u slecht ter been bent, niet naar de praktijk kunt komen, komt de dokter aan huis.

  

spoedeisende hulp (0181) 41 21 55

Wij staan voor u klaar voor het hechten van wonden, voor de verzorging van kneuzingen, verstuikingen of brandwonden, of voor de behandeling van oogletsel.

Wij vragen u ook in geval van spoed te bellen voordat u naar de praktijk komt, zodat we u snel maar ook goed voorbereid kunnen helpen.

 

praktijkassistentes en praktijkondersteuner

De praktijkassistentes voeren zelfstandig een aantal medische handelingen uit. Ze kunnen bijvoorbeeld hartfilmpjes en uitstrijkjes maken, maar ook een gehoortest of een longfunctieonderzoek uitvoeren. Ze verzorgen kleine wonden, stippen wratten aan, en geven reisadviezen met betrekking tot medicatie en inentingen. Ook kunnen de assistentes u over het beloop van diverse aandoeningen informeren, of u adviezen geven om klachten te verlichten.

De praktijkondersteuner is opgeleid om zelfstandig spreekuur te doen, voor mensen met een chronische aandoening, zoals suikerziekte of COPD. Ook doet zij spreekuur voor preventie van hart- & vaatziekten en voor reizigersadvisering.

 

privacy

De huisartsen in Brielle hebben alle hetzelfde computersysteem, met als voordeel dat uitsluitend in geval van waarneming de andere huisarts in uw eigen medisch dossier kan kijken en werken.

Ook de Brielse apotheek is aangesloten, zodat uw medicatiegegevens altijd actueel zijn. De medewerkers van de apotheek hebben geen inzage in uw medisch dossier.

Indien u bezwaar heeft tegen deze deling van uw medische gegevens, kunt u dit aan de assistente kenbaar maken. We zorgen er dan voor dat uw gegevens worden afgeschermd.

Huisartsenpraktijk Jacobskerk neemt deel aan OPEN.

Het privacyreglement van Huisartsenpraktijk Jacobskerk vindt u hier.

 

beroepsgeheim

Huisartsen en al hun medewerkers zijn gehouden aan  het medisch beroepsgeheim.

Dat houdt in dat uw medische gegevens uitsluitend buiten de praktijk komen met uw toestemming, én als het nodig is voor uw zorg (b.v. in een verwijsbrief). En anders niet.

Verder kan slechts in uitzonderlijke gevallen de rechter een zorgverlener dwingen het beroepsgeheim te doorbreken.

 

klachten

Alle mensen in het team van Huisartsenpraktijk Jacobskerk doen hun uiterste best om u zo goed en zo prettig mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het zijn, dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vragen u in zo’n geval contact met ons op te nemen om dit te bespreken. We proberen dan samen met u tot een oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Wij zijn aangesloten bij de SKGE.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

praktijkaccreditatie

Huisartsenpraktijk Jacobskerk is sinds 2006 geaccrediteerd. Het keurmerk van de wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse huisartsen (het NHG), betekent dat we voortdurend werken aan de beste service, kwaliteit en veiligheid.

De praktijk wordt regelmatig onafhankelijk getoetst.

 

 

NHG-praktijkaccreditering